Da li advokati naplaćuju sastav prigovora?

Sastav prigovora predstavlja sastav podneska, koji advokati naplaćuju svojoj stranci prema važećoj advokatskoj tarifi.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa