Najave događaja

Da li advokati naplaćuju sastav prigovora?

Sastav prigovora predstavlja sastav podneska, koji advokati naplaćuju svojoj stranci prema važećoj advokatskoj tarifi.

Prijavite se

Pretraga