Da li su i zašto neki postupci posebno hitni?

U određenim situacijama, brzina postupanja državnih organa je od presudnog značaja za ostvarivanje prava. Odugovlačenje postupka i ugrožavanje prava na suđenje u raz­umnom roku često dramatično utiče na sudbinu učesnika u postupku.

 

Hitnost u postupanju je neophodna i zakonom propisana u mnogim postupcima, na primer – u porodičnim sporovima u vezi sa starateljstvom nad decom; u radnim sporovima u slučaju nezakonitog otkaza; u krivičnim postupcima i postupcima u kojima su lica u pritvoru; u postupcima u vezi s porodičnim nasiljem, u kojima je brzina postupanja ključna za bezbednost žrtve, kao i u svim postupcima u kojima se kao učesnici pojavljuju deca.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti