Kako prigovor treba da izgleda?

U prigovoru obavezno morate da navedete sledeće:

 

\ lično ili poslovno ime stranke i njeno prebivalište, boravište ili sedište;

 

\ lično ili poslovno ime zastupnika ili punomoćnika stranke i njegovo prebivalište, boravište ili sedište;

 

\ naziv suda koji vodi postupak ili pred kojim se vodi postupak, kao i naziv javnog tužilaštva koje sprovodi istragu;

 

\ poslovni broj sudskog predmeta ili predmeta u vezi s kojim se podnosi prigovor;

 

\ vreme trajanja postupka, uključujući vreme trajanja istrage koju sprovodi javni tužilac;

 

\ podatke o predmetu suđenja koji ukazuju na to da sud nepotrebno kasni s odlučivanjem, na primer – koliki su bili razmaci između zakazanih suđenja, koliko ste čekali na nalaz veštaka, neblagovremeno postupanje suda po određenim predlozima, neosnovano otkazivanje suđenja;

 

\ podatke o predmetu istrage koji ukazuju na to da javni tužilac odugovlači sprovođenje istrage;

 

\ svojeručni potpis stranke, zastupnika ili punomoćnika stranke.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti