Tužba za naknadu imovinske štete

Tužba za naknadu imovinske štete podnosi se protiv Republike Srbije u roku od jedne godine od kada primite rešenje suda kojim se utvrđuje povreda prava.

 

Za podnošenje ove tužbe, važno je da ste kao tužilac pretrpeli imovinsku štetu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, koja je direktna posledica povrede tog prava. Na primer, mogla bi da postoji imovinska šteta ako je zbog nerazumne dužine trajanja postupka osujećena naplata potraživanja od dužnika, koji je za vreme trajanja postupka postao insolventan.

 

Važno je imati na umu da tužba za nadoknadu imovinske štete sa sobom nosi dodatne troškove. Pored troškova za angažovanje advokata, snosićete i troškove rada veštaka koji se angažuje da bi se utvrdila visina štete.

 

O ovoj tužbi odlučuje osnovni ili viši sud, u zavisnosti od visine posta­vljenog tužbenog zahteva, na području na kojem imate prebivalište, boravište ili sedište. U postupku u kojem će sud odlučivati o vašoj tužbi za naknadu imovinske štete primenjuju se pravila parničnog postupka.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti