Najave događaja

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Prema Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, pravo na suđenje u razumnom roku možete štititi:

 

\prigovorom radi ubrzavanja postupka;

 

\žalbom;

 

\zahtevom za pravično zadovoljenje.

 

I prigovor i žalbu možete da podnesete pre okončanja postupka, u trenutku u kojem smatrate da postupak traje nerazumno dugo.

 

Ukoliko je prigovor osnovan, imate pravo na pravično zadovoljenje, koje se ostvaruje u dole opisanom postupku.

Prijavite se

Pretraga