finalno-9-moja-prava-u-izvrsnom-postupkuyucom-pages-1-1.jpg

Moja prava u izvršnom postupku

Vodič „Moja prava u izvršnom postupku” namenjen je građanima i građankama kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama, bilo da je protiv njih pokrenut postupak izvršenja ili su prinuđeni da ga sami pokrenu. Takođe, ovaj vodič namenjen je onima koji nisu stranke u postupku (ni poverilac, ni dužnik), a koje ovaj postupak ometa u uživanju njihovih prava, ili imaju određeni pravni interes (tzv. treća lica). Naravno, namenjen je i onima koji samo žele da se upoznaju s postupkom izvršenja. Ovaj vodič ne zamenjuje pravni savet koji možete dobiti od kvalifikovanih stručnjaka, već daje samo osnovne informacije o izvršnom postupku u cilju njegovog boljeg razumevanja. Bitno je da svi učesnici u postupku znaju koja su njihova prava i obaveze kako bi reagovali na adekvatan način u propisanim rokovima i zaštitili svoja prava. Vodič na jednostavan, praktičan i slikovit način prikazuje osnovne korake u postupku izvršenja i ne obuhvata sve situacije, već samo one s kojima se građani najčešće susreću. Vodič je izrađen na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje i 54/2019) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. Glasnik RS”, br. 54/2019) koji se primenjuje od 1. 1. 2020. godine. Za stručni savet i konkretna pitanja u vezi s izvršnim postupkom i primenom Zakona o izvršenju i obezbeđenju, radi potpune zaštite svojih prava, obratite se advokatu ili službi pravne pomoći pri opštini.

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Izvršni poverilac - kako pokrećem postupak izvršenja?

Više...

Izvršni poverilac - ko sprovodi izvršenje: sud ili javni izvršitelj?

Više...

Izvršni poverilac - šta se dešava kada dobijem spor pred sudom?

Više...

Izvršni poverilac - Šta još dostavljam sudu pored Predloga?

Više...

Izvršni poverilac - Predmet je kod javnog izvršitelja: Šta sad?

Više...

Izvršni poverilac - S kojim problemima mogu da se sretnem tokom izvršnog postupka?

Više...

Izvršni poverilac - Šta sve plaćam u postupku izvršenja?

Više...

Izvršni poverilac - Uplaćen mi je glavni dug: Šta je sa mojim troškovima?

Više...

Izvršni dužnik - Šta se dešava kada izgubim spor pred sudom?

Više...

Izvršni dužnik - Pošta od izvršitelja - Preuzeti ili ne?

Više...

Izvršni dužnik - Da li mogu da se žalim na primljenu odluku?

Više...

Izvršni dužnik - Kako da znam - Prigovor ili žalba?

Više...

Izvršni dužnik - Da li je moje dugovanje zastarelo?

Više...

Izvršni dužnik - Da li postoje neka ograničenja kod izvršenja?

Više...

Izvršni dužnik - Šta mogu da očekujem prilikom popisa i procene stvari?

Više...

Izvršni dužnik - Kada moja nepokretnost može da postane predmet izvršenja?

Više...

Izvršni dužnik - U koje vreme se sprovodi izvršenje?

Više...

Izvršni dužnik - Da li se izvršenje može odlagati?

Više...

Izvršni dužnik - Koliko me košta izvršenje?

Više...

Izvršni dužnik - Posledice ometanja izvršenja

Više...

Treće lice - Ko je treće lice u postupku?

Više...

Treće lice - Šta ako se prodaje nepokretnost čiji sam suvlasnik?

Više...

Treće lice - Šta ako sam dužnikov član porodice?

Više...

Treće lice - Nemam račune niti druge dokaze da su stvari moje - šta sad?

Više...

Treće lice - Šta mogu da očekujem nakon što uložim prigovor?

Više...

Prijavite se

Pretraga