Izvršni poverilac - Šta još dostavljam sudu pored Predloga?

Uz Predlog se istovremeno podnosi pravnosnažna i izvršna sudska odlu­ka u originalu ili overenoj kopiji, u dovoljnom broju primeraka za sve stranke u postupku, sud i javnog izvršitelja.

 

Sudska odluka se ne dostavlja uz Predlog ukoliko Predlog podnosite istom sudu koji je tu odluku i doneo.

Prijavite se

Pretraga