Izvršni poverilac - S kojim problemima mogu da se sretnem tokom izvršnog postupka?

1) Izvršni dužnik nije zaposlen i nema novca na računu

Najjednostavniji način da naplatite Vaš dug izvršenjem, kada je u pitanju novčano potraživanje, jeste prenos novčanih sredstava s računa izvršnog dužnika na Vaš račun. Međutim, ukoliko dužnik nema novca na računu, ukoliko nema redovna primanja s kojih bi se periodično mogao prenositi iznos, ili takva primanja ne mogu biti predmet izvršenja, potraživanje se može naplatiti nekim drugim sredstvom izvršenja (npr. popis, procena i prodaja pokretnih stvari, prodaja nepokretnosti). Javni izvršitelj će promeniti sredstvo izvršenja. Ti problemi će malo odložiti naplatu i povećati troškove.

 

2) Kod izvršnog dužnika nisu pronađene stvari koje mogu biti popisane

Javni izvršitelj će pristupiti popisu pokretnih stvari kada proceni da se na taj način možete naplatiti. Međutim, popis može biti bezuspešan, jer izvršni dužnik ne poseduje pokretne stvari (automobil, kompjutere, nameštaj i sl.). Javni izvršitelj Vas o tome obaveštava ukoliko niste prisustvovali popisu, uz poziv da se u roku od 8 dana izjasnite na koji način javni izvršitelj treba da nastavi postupak. Javni izvršitelj to čini jer se može desiti da Vi kao poverilac imate više saznanja o imovini izvršnog dužnika (npr. o vanknjižnom vlasništvu na nekoj nepokretnosti u kojoj se mogu naći i pokretne stvari koje bi bile dovoljne za namirenje Vašeg duga).

 

3) Izvršni dužnik nema nepokretnost

Javni izvršitelj ima mogućnost uvida i traženja podataka iz javnih registara i evidencija. U nekim slučajevima, namirenje prodajom nepokretnosti može biti prvi izbor javnog izvršitelja (npr. jer je dug veliki, a izvr­šni dužnik ima više nepokretnosti), a nekada može biti jedini izbor. To se dešava u slučaju kada izvršni dužnik nema sredstva na računu kao ni pokretnu imovinu iz koje možete da naplatite. Ako javni izvršitelj proverom evidencija ustanovi da dužnik nema nepokretnosti u svom vlasništvu, zatražiće od Vas informaciju o mogućem vanknjižnom vlasništvu izvršnog dužnika. To će zahtevati od Vas dodatne aktivnosti: pribavljanje i dostavljanje dokaza o imovini izvršnog du­žnika (npr. ugovor s investitorom zgrade u kojoj stanuje). Ukoliko nema-te nove informacije o imovini dužnika, a u toku postupka je utvrđeno da nema ni novčanih sredstva, ni pokretne ni nepokretne imovine, javni izvršitelj će obustaviti postupak, koji se može ponovo pokrenuti ako sa-znate da se imovno stanje izvršnog dužnika promenilo.

 

4) Smrt/likvidacija/stečaj izvršnog dužnika

U slučaju da dužnik premine tokom postupka izvršenja, postupak će biti prekinut dok se ne sprovede ostavinski postupak, nakon čega se postupak izvršenja, po Vašem predlogu, nastavlja – na mestu dužnika sada je dužnikov naslednik. Ukoliko je dužnik privredno društvo u likvidaciji, to ne predstavlja smet-nju za sprovođenje izvršenja. U slučaju pokretanja stečaja dužnika, po-stupak izvršenja se prekida, a Vi se upućujete da svoj dug naplatite u stečajnom postupku, tako što ćete u postupku stečaja prijaviti svoje potraživanje.

 

5) Javni izvršitelj ne postupa onako kako sam predložio

U toku postupka Vi predlažete izvršitelju način izvršenja. To radite već u samom Predlogu (kada naznačite sredstvo i predmet izvršenja), ali i kasnije u toku postupka.Međutim, prilikom izbora sredstva i predmeta izvršenja, javni izvršitelj nije vezan Vašim predlogom. On je dužan da se pridržava NAČELA SRAZMERE – to znači da mora da vodi računa o srazmeri između visine Vašeg potraživanja i sredstava i vrednosti predmeta izvršenja – imovine dužnika iz koje bi trebalo da naplatite, kao i da izvršenje sprovede na način koji je za izvršnog dužnika najmanje nepovoljan. Zbog toga, u situaciji kada je moguće sprovesti postupak izvršenja na više načina (npr. popisom i prodajom pokretnih stvari, ali i prodajom nepokretnosti), izvršitelj mora postupiti na način da obezbedi uspešno izvršenje (namirenje poverioca tj. Vašeg potraživanja), dok ujedno mora da izabere i najmanje nepovoljan način po dužnika. U tim situacijama može se dogoditi da izvršitelj ne postupa na način koji ste Vi predložili, vodeći se pomenutim načelom srazmere. Svakako, takav izbor mora dovesti do toga da se uspešno namirite.Međutim, kada je izvršenje moguće sprovesti samo na jedan način (jer izvršni dužnik npr. nema ništa osim jedne nepokretnosti) izvršitelj ne vodi računa o pomenutoj srazmeri, već mora sprovesti izvršenje jedinim sredstvom i predmetom koje ima na raspolaganju.

 

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti