Treće lice - Nemam račune niti druge dokaze da su stvari moje - šta sad?

U praksi se kao čest i veliki problem pojavljuje dokazivanje prava trećih lica. Razlog je odredba zakona koja predviđa da treće lice uz prigovor podnosi isprave kao dokaze. Isprave su pre svega presude i odluke organa, izvodi iz katastra i slično. Za pokretne stvari to su računi. Međutim, ne može se očekivati da će građani za svaku stvar imati papir koji dokazuje njihovo vlasništvo ili neko drugo pravo, naročito prilikom popisa i procene stvari na kućnoj adresi, gde se mogu zateći stvari stare i preko nekoliko desetina godina.

 

U takvim slučajevima, u nedostatku računa i drugih dokaza, Komora javnih izvršitelja uputila je građane da mogu kao dokaz priložiti overenu izjavu dva ili više svedoka koji mogu da potvrde da su njihovi navodi tačni.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti