Izvršni dužnik - Kako da znam - Prigovor ili žalba?

Da biste znali da li na Rešenje o izvršenju treba da uložite prigovor ili žalbu, potrebno je da pogledate pouku o pravnom leku u kojoj piše koji pravni lek i u kom roku možete podneti protiv Rešenja o izvršenju, kao i kome ga podnosite.

 

Žalbom se pobija Rešenje o izvršenju doneto na osnovu izvršne isprave, dok se prigovorom pobija Rešenje o izvršenju doneto na osnovu verodostojne isprave

 

  U Zakonu o izvršenju i obezbeđenju taksativno su navedeni razlozi na osnovu kojih se može uložiti žalba ili prigovor.

 

Bez obzira o kom pravnom leku se radi, i kod žalbe i kod prigovora potrebno je da navedete razlog zbog kojeg se pobija Rešenje o izvršenju (npr. zastarelost potraživanja), činjenice kojima potkrepljujete razloge iz kojih pobijate Rešenje, kao i da uz to priložite isključivo pismene dokaze na kojima zasnivate svoju žalbu ili prigovor. U suprotnom, žalba ili prigovor će biti odbačeni kao nepotpuni, bez prethodnog vraćanja na dopunu.

 

Zahtev za otklanjanje nepravilnosti nije pravni lek, poput prigovora i žalbe. To je zahtev kojim stranke i učesnik u postupku mogu tražiti da se otklone nepravilnosti koje su nastale u toku i povodom sprovođenja izvršenja i podnosi se sudu ili javnom izvršitelju, zavisno od toga ko sprovodi izvršenje. Rok za podnošenje ovog zahteva je 8 dana od dana učinjene nepravilnosti. Podnošenje Zahteva za otklanjanje nepravilnosti NE ODLAŽE izvršenje.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti