Izvršni poverilac - Predmet je kod javnog izvršitelja: Šta sad?

Izvršitelj nakon prijema Rešenja o izvršenju formira predmet pod svojim brojem (npr. И.И.222/19).

 

Nakon formiranja predmeta, javni izvršitelj donosi Zaključak kojim određuje visinu predujma. Javni izvršitelj dostavlja taj zaključak Vama kao izvršnom poveriocu, što je ujedno Vaš prvi kontakt s javnim izvršiteljem, kojim se obaveštavate i o broju Vašeg predmeta.

 

Javni izvršitelj nije Vaš advokat, niti je drugo privatno lice koje Vi plaćate i koje postupa isključivo prema Vašim predlozima, već je lice koje vrši javna ovlašćenja i postupa po propisanom postupku. Odnos prema javnom izvršitelju je sličan odnosu prema sudiji. To znači da s javnim izvršiteljem komunicirate po pravilu pismeno, a da osnovne informacije (npr. o statusu predmeta) možete dobiti usmeno, putem telefona. Dodatno, na internet stranici Portal sudova Srbije možete pratiti tok svog predmeta pred javnim izvršiteljem.

 

Nakon što uplatite iznos predujma, javni izvršitelj otpočinje radnje u cilju ostvarivanja Vašeg prava. Predujam predstavlja novčani iznos koji određuje izvršitelj u skladu s Javnoizvršiteljskom tarifom, a koji plaćate unapred – kao naknadu za radnje koje će izvršitelj tek preduzeti. Ovaj iznos se razlikuje od slučaja do slučaja jer delom zavisi i od visine samog potraživanja (npr. visina naknade za pripremu, vođenje i arhiviranje predmeta). Jedino u slučaju da ste u prethodnom postupku bili oslobođeni plaćanja sudskih taksi, javni izvršitelj ne određuje obavezu plaćanja predujma.

 

U svakom zaključku o visini predujma troškova izvršnog po-stupka uvek je sadržan ROK u kome iznos predujma mora biti uplaćen, te ukoliko iznos ne uplatite u ostavljenom roku, smatra se da ste odustali i izvršitelj će OBUSTAVITI postupak, kao posledicu propuštanja. U slučaju obustave postupka zbog neplaćanja predujma, javni izvršitelj će Vam svakako ispostaviti račun, po pravilu na ime naknade za donošenje odluka o predujmu, obustavi postupka, kao i dostavljanje pisme-na – radnje koje je preduzeo do momenta Vašeg odustanka. Neplaćanje ovog iznosa može imati za posledicu pokretanje izvršnog postupka protiv Vas.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti