Izvršni dužnik - Šta mogu da očekujem prilikom popisa i procene stvari?

Izvršenje na pokretnim stvarima sprovodi se popisom i procenom stvari, prodajom stvari i namirenjem izvršnog poverioca iz prodajne cene.

 

Ova radnja započinje zaključkom izvršitelja kojim se „određuje sprovođenje izvršenja popisom i procenom pokretnih stvari dužnika”. Ovaj zaključak se dostavlja i Vama i poveriocu.

 

U zaključku se navodi tačno vreme i mesto popisa i upozorenje da stvarima ne smete raspolagati.

 

Popis se vrši bez obzira na Vaše prisustvo! To znači da izvršitelj ima pravo da obavi tu radnju i ako Vi niste kod kuće. Obavestiće Vas o detaljima pismeno, dostavljanjem zapisnika s popisa.

 

Tako, javni izvršitelj ima ovlašćenje da otvori Vašu zaključanu prostoriju i bez Vašeg prisustva, kao i u slučaju da odbijate da otvorite, te da otpočne s popisom i procenom stvari, s tim da je obavezno prisustvo dva punoletna lica kao svedoka.

 

Prilikom popisa, mogu se popisati sve stvari koje su zatečene na adresi na kojoj živite: stvari u Vašem vlasništvu, ali i stvari koje su zatečene kod Vas, odnosno stvari koje nisu Vaše ili na kojima neko treće lice ima pravo koje sprečava izvršenje na njima (npr. stvari lica koje živi s Vama), jer se pretpostavlja da su stvari Vaše.To je dozvoljeno zato što sama radnja popisa ne dira u pravo trećih lica da u zakonom propisanom postupku spreče prodaju tih stvari – prigovor trećeg lica.

 

Prilikom popisa, izvršitelj je dužan da:

 

\u skladu sa načelom srazmere, popiše samo onoliko stvari koliko je dovoljno da se namiri izvršni poverilac i troškovi iz-vršenja;

 

\popiše samo one stvari koje mogu biti predmet izvršenja;

 

\vodi zapisnik o popisu;

 

\unese u zapisnik eventualne primedbe stranaka i trećih lica.

 

Izvršitelj pre svega popisuje stvari koje će se najlakše prodati, stvari koje nisu podložne brzom kvarenju ili smanjenju vrednosti. Takođe, ako postoji više stvari, pre svega će se popisati stvari za koje treće lice nije stavilo primedbu da ima pravo koje sprečava izvršenje.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti