Izvršni dužnik - Da li je moje dugovanje zastarelo?

Zakon o izvršenju i obezbeđenju, osim mnogobrojnih drugih razloga za podnošenje žalbe i prigovora, propisuje i zastarelost potraživanja kao osnov.Zastarelost je protek vremena propisan zakonom nakon koga više nije moguće zahtevati izvršenje neke obaveze.

 

Dobro je napomenuti da se Vi, kao dužnik, morate sami pozivati na zastarelost, u suprotnom, ukoliko uplatite zastarelo dugovanje ne znajući da je zastarelo, nemate prava da tražite povraćaj novca.

 

Da li je Vaš dug iz Rešenja o izvršenju zastareo zavisi od odgovora na tri pitanja.

 

\Kog dana je Vaš dug dospeo?

 

\Koji je rok zastarelosti Vašeg duga?

 

\Kog dana je podnet Predlog za izvršenje sudu/javnom izvršitelju?

 

PRIMER: Račun za struju za mesec mart stiže u poštansko san-duče 10. aprila. Ako je potrošačima ostavljen rok od 15 dana da izmire dugovanje, to znači da ste dužni da račun platite najkasnije 25. aprila. U suprotnom, EPS (poverilac) već sutradan (26. aprila) ima pravo da pokrene postupak izvršenja usled neplaćenog duga za mesec mart, jer je 26. aprila dospeo ovaj dug za struju!

 

Pravo EPS­a da uz pomoć izvršitelja naplati dug traje sve dok dug ne zastari. Kako dug za struju zastareva u roku od 1 godine, poverilac može podneti Predlog za izvršenje javnom izvršitelju najkasnije do 26. aprila naredne godine. U suprotnom – Vaš dug za struju je zastareo!

 

Ako je od dana dospelosti pa do dana podnošenja Predloga za pokretanje izvršnog postupka prošlo vreme koje je propisano zakonom (rokovi se razlikuju za različite vrste potraživanja), nastupila je zastarelost!

 

Stoga, da biste utvrdili da li je zaista došlo do zastarelosti potraživanja, proverite prvo kada je podnet Predlog za izvršenje, te u slučaju da ste utvrdili da je Vaš dug zastareo, potrebno je da to sami istaknete u pravnom leku koji podnosite.

Prijavite se

Pretraga