Izvršni dužnik - Šta se dešava kada izgubim spor pred sudom?

Ako je Vaš spor pred sudom završen – nije uložena žalba ili je u postupku po žalbi drugostepeni sud odlučio i više nemate pravo na redovne pravne lekove, odluka se smatra pravnosnažnom.

 

Možete dobrovoljno da postupite po presudi, u roku koji je odredio sud (obično je to rok od 8 ili 15 dana od dana kada je suprotna strana primila sudsku odluku). Ukoliko izostane dobrovoljno ispunjenje, suprotna strana može pokrenuti postupak izvršenja. Dodatno, ako ste obavezani da se ubuduće ponašate u skladu s presudom, suprotno postupanje je povod za pokretanje postupka izvršenja (npr. ako roditelj prestane da plaća izdržavanje detetu).

 

Da biste znali da li je odluka suda postala izvršna, potrebno je da se informišete kod organa koji je tu odluku doneo (najčešće je to sud).

 

VAŽNO JE DA ZNATE:

 

Troškovi izvršnog postupka mogu biti veliki, stoga je bolje da svoje dugovanje namirite pre nego što oni dostignu visinu Vašeg duga!

 

Postoji mogućnost dobrovoljnog namirenja novčanog potraživanja i pre pokretanja izvršnog postupka – na predlog izvršnog poverioca, javni izvršitelj Vas poziva da dobrovoljno namirite dug kako biste izbegli pokretanje i vođenje izvršnog postupka, smanjili troškove i kamatu i možda zaključili sporazum s izvršnim poveriocem. Javni izvršitelj ima dužnost da posreduje između stranaka radi sporazumnog namirenja izvršnog poverioca.

 

U slučaju da je izvršni postupak već pokrenut, pokušajte da se dogovorite s izvršiteljem i poveriocem da svoje dugovanje namirite „na rate”, ukoliko niste u mogućnosti da dug isplatite odjednom u celosti.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa