Treće lice - Šta mogu da očekujem nakon što uložim prigovor?

Nakon podnošenja prigovora, izvršitelj dostavlja Vaš prigovor poveriocu kako bi se izjasnio u roku od 8 dana od dana dostavljanja.

 

Ako se izvršni poverilac ne izjasni blagovremeno o prigovoru ili ne ospo­ri navode prigovora, ili ako su Vaše tvrdnje dokazane odgovarajućom ispravom, prigovor se usvaja rešenjem i izvršni postupak seu pogledu predmeta izvršenja obustavlja.

 

U ostalim slučajevima, prigovor se rešenjem odbija.

 

Ukoliko je Vaš prigovor odbijen, imate pravo da pokrenete parnični postupak protiv izvršnog poverioca u roku od 30 dana!

 

Međutim, pokretanje parničnog postupka ne odlaže izvršenje.

Prijavite se

Pretraga