Izvršni dužnik - Kada moja nepokretnost može da postane predmet izvršenja?

U zavisnosti od visine Vašeg novčanog dugovanja, kao i od toga da li posedujete još neku imovinu ili primanja iz kojih bi se dug mogao naplatiti, zavisi i da li će Vaša nepokretnost postati predmet izvršenja. Kao što je već napomenuto, prilikom izbora sredstva i predmeta izvršenja, izvršitelj je dužan da vodi računa o načelu srazmere i da prilikom izbora sredstva i predmeta izvršenja vodi računa o tome da se izvršenje sprovodi onim sredstvom i na onom predmetu koji je za Vas kao izvršnog dužnika najmanje nepovoljan, ali i dovoljan da se namiri poverilac. Međutim, načelo srazmere može se primenjivati samo ako postoji više raspoloživih sred-stava i predmeta izvršenja iz kojih se može namiriti poverilac. U slučaju da je nesumnjivo utvrđeno da postoji samo jedno sredstvo i predmet izvršenja iz kog se može namiriti potraživanje izvršnog poverioca (npr. nepokretnost), načelo srazmere se ne primenjuje, te u tom slučaju kao jedini način namirenja duga ostaje prodaja Vaše nepokretnosti.

 

Međutim, ukoliko se radi o Vašoj jedinoj nepokretnosti, ona ne može biti predmet prodaje radi namirenja potraživanja nastalih isključivo iz komunalnih usluga ukoliko je potraživanje takvo da glavnica duga ne prelazi iznos do 5.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

 

Ukoliko Vaš dug nije vezan za komunalne i srodne delatnosti, a uz to je prodaja nepokretnosti i jedino moguće sredstvo izvršenja, ne postoji prepreka da Vam izvršitelj proda nepokretnost da bi se namirio dug, pa je tako, i za manja dugovanja, moguće da Vam izvršitelj proda jedinu nepokretnost, koja može vredeti mnogo više u odnosu na dug!

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti