Izvršni poverilac - Šta sve plaćam u postupku izvršenja?

U izvršnom postupku važi pravilo da ko pokreće postu-pak taj plaća sve radnje koje preduzima javni izvršitelj. To znači da Vi kao izvršni poverilac unapred snosite sve tro­škove. Vaši troškovi obuhvataju sudske takse (na Predlog za izvršenje i Rešenje o izvršenju), predujam troškova za radnje izvršitelja, naknade za rad advokata (ukoliko ste imali punomoćnika), a po sprovedenom izvršenju i nak­nadu za uspešnost sprovođenja izvršnog postupka.

 

Sudske takse su određene Zakonom o sudskim taksama.

 

Visinu predujma određuje javni izvršitelj u skladu s Javno-izvršiteljskom tarifom, kojom se vode svi javni izvršitelji.Naknada za uspešnost određuje se Javnoizvršiteljskom tarifom u odnosu na iznos potraživanja koje naplaćujete.

 

Troškovi za rad advokata određuju se na osnovu Advokatske tarife.

Prijavite se

Pretraga