Izvršni dužnik - Da li se izvršenje može odlagati?

Izvršenje se može odložiti na predlog izvršnog dužnika.

 

Zakonom je predviđeno da izvršni dužnik može jednom u toku izvršnog postupka da predloži odlaganje izvršenja.

 

Izvršenje može da se odloži u tom slučaju pod uslovom da Vi kao du­žnik učinite verovatnim da biste usled izvršenja pretrpeli nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu, koja je veća od one koju bi zbog odlaganja pretrpeo izvršni poverilac. Takođe, odlaganje možete tražiti kada postoje opravdavani naročiti razlozi, koje dokazujete javnim ili overenim ispravama. Na primer, u situaciji kada ste bolesni, medicinskom dokumentacijom dokazujete da vam je potrebno dodatno vreme za oporavak i otklanjanje štete koju trpite sprovođenjem izvršenja.

 

Međutim, o Vašem predlogu se mora izjasniti i izvršni poverilac. Izvršitelj o ovom predlogu odlučuje donošenjem rešenja kojim usvaja ili odbacuje predlog.

 

Ukoliko usvoji predlog, izvršitelj određuje trajanje odlaganja.

 

Izvršenje se može odložiti na predlog izvršnog poverioca.

 

Izvršni poverilac može predložiti javnom izvršitelju odlaganje izvršenja koje nije još počelo. To Vam daje mogućnost da se direktno obratite izvršnom poveriocu i u zajedničkom dogovoru osmislite plan namirenja.

 

Izvršenje se može odložiti na osnovu sporazuma stranaka o odlaganju.

 

Postoji mogućnost da se izvršenje odloži i sporazumom stranaka o odlaganju. U tom slučaju, ako se stranka sa-glasi s odlaganjem predloženim od protivne strane ili ako se stranke saglase s Predlogom za odlaganje koje je predložilo treće lice, rešenjem se utvrđuje da je izvršenje odloženo sporazumom stranaka i donosi se bez ispitivanja razloga za odlaganje.

 

Izvršenje se može odložiti na predlog trećeg lica.

 

Na predlog trećeg lica koje je podnelo prigovor da se na nekom predmetu izvršenja izvršenje proglasi nedozvoljenim, javni izvršitelj može odložiti izvršenje samo jednom u toku izvršnog postupka ako treće lice svoje pravo dokazuje pravnosnažnom odlukom, javnom ili overenom ispravom.

 

Dok traje odlaganje ne preduzimaju se radnje kojima se sprovodi izvršenje.

 

Izvršenje se nastavlja po službenoj dužnosti čim istekne vreme na koje je odloženo.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti