Izvršni dužnik - Da li mogu da se žalim na primljenu odluku?

Sud i javni izvršitelji donose rešenja i zaključke.

 

Rešenjem se odlučuje o Predlogu za izvršenje i ovo rešenje najčešće je u formi pečata na poslednjoj strani predloga kojim je izvršni poverilac pokrenuo postupak izvršenja.

 

Rešenjem se odlučuje i o prigovoru i o žalbi (i u drugim slučajevima koje zakon propisuje).

 

Zaključcima se nalaže preduzimanje izvršnih radnji i upravlja izvršnim postupkom i protiv zaključka nisu do-zvoljeni ni prigovor ni žalba.Važno je da zabeležite tačan datum prijema rešenja koje Vam je uručeno, budući da Vam od narednog dana teče rokza eventualnu žalbu ili prigovor.

 

Primer: Ukoliko ste primili Rešenje o izvršenju 1. 7. 2019. godine, prvi dan (od 8 dana, koliko imate da uložite žalbu ili prigovor) računa se od 2. 7. 2019, te je poslednji dan kada možete podneti prigovor/žalbu 9. 7. 2019. godine.

 

Po prijemu Rešenja o izvršenju i predloga poverioca, razmotrite njihovu sadržinu. Ukoliko smatrate da postoji neki od razloga za pobijanje Rešenja o izvršenju, potrebno je da podnesete odgovarajući pravni lek – žalbu ili prigovor – u ostavljenom roku. Ako propustite da podnesete žalbu ili prigovor u roku, izvršenje se nastavlja.

 

Izvršni postupak je hitan, te su ROKOVI u ovom postupku KRATKI i samo izuzetno mogu biti duži od 8 dana!

 

Rok za podnošenje prigovora ili žalbe na Rešenje o izvršenju iznosi 8 dana od dana dostavljanja Rešenja (u nekim slučajevima 5 dana)! Ovaj rok je naznačen u okviru odluke koju ste primili ili u okviru pečata nadležnog organa kojim je određeno izvršenje.

Prijavite se

Pretraga