Izvršni dužnik - Da li postoje neka ograničenja kod izvršenja?

U cilju zaštite osnovnih prava dužnika i njegove porodice, postoje određena ograničenja prilikom izvršenja, kao i prava i predmeti koji su izuzeti od izvršenja, što znači da na njima nije dozvoljeno sprovoditi izvršenje.

 

Zakon je propisao sledeća ograničenja:

 

\Ukoliko je Vaša zarada jednaka ili manja od minimalne zarade utvrđene zakonom – izvršenje na Vašoj zaradi može da se sprovede do njene 1/4.

 

\Ukoliko je Vaša zarada tolika da ne prelazi visinu prosečne zarade, izvršenje na zaradi može da se sprovede do njene 1/3.

 

\Ukoliko ste korisnik penzije, izvršenje na Vašoj penziji može da se sprovede do njene 1/3. Međutim, ukoliko Vaša penzija ne prelazi iznos prosečne penzije, izvršenje se može sprove-sti do njene 1/4.

 

\Ako je Vaša penzija minimalna, izvršenje može da se sprovede do njene 1/10.

 

\Radi namirenja potraživanja po osnovu zakonskog izdržavanja, izvršenje na pomenutim primanjima može se sprovesti do 1/2 primanja.

 

Ukoliko nemate primanja niti novca na računu, odnosno ako imate samo primanja koja su izuzeta od izvršenja (primanja koja izvršitelj ne sme da prenosi na račun poverioca), izvršitelj može da promeni sredstvo i pred-met izvršenja, npr. da popiše i proda Vaše pokretne stvari.

 

Zakon je propisao i koja primanja su izuzeta od izvršenja.

 

Ne mogu biti predmet izvršenja:

 

\primanja na osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja;

 

\primanja na osnovu novčane naknade za telesno oštećenje prema propisima o invalidskom osiguranju;

 

\primanja koja se ostvaruju prema propisima o socijalnoj zaštiti;

 

\primanja na osnovu privremene nezaposlenosti;

 

\primanja na osnovu zakona kojim se uređuje finansijska po-drška porodici sa decom;

 

\primanja na osnovu stipendije i pomoći učenicima i studen-tima;

 

\potraživanja čiji je prenos zakonom zabranjen.

 

Primer: Ukoliko je dužnik samohrana majka, i na račun joj se mesečno uplaćuje njena minimalna plata u iznosu od 26.000,00 dinara, kao i alimentacija za izdržavanje deteta u iznosu od 30.000,00 dinara (ukupno 56.000,00), izvršitelj ima pravo da naplati dug jedino od iznosa njene minimalne zarade. U tom slučaju, izvršitelj će deo od 1/4 minimalne plate prenositi na račun poverioca do konačne isplate. Alimentacija (30.000,00) ne sme biti predmet izvršenja!

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti