Treće lice - Šta ako sam dužnikov član porodice?

Zakonska pretpostavka je da je imovina supružnika zajednička. Ukoliko ste supružnik izvršnog dužnika, niste treće lice koje može podneti prigovor u izvršnom postupku. To praktično znači da tamo gde svaki supružnik ima pravo na polovinu celokupne zajedničke imovine, nema osnova za prigovor trećeg lica! On ima pravo na 50% vrednosti svake pojedinačne stvari, a za pomenuti prigovor mora imati više od polovine!

 

U slučaju da se izvršenje sprovodi na imovini supružnika kod koje su definisani vlasnički odnosi tako da svaki supružnik ima određeni udeo (npr. supružnici su upisani kao vlasnici nepokretnosti sa udelom 1/2), supružnik ima ista prava kao i svaki drugi suvlasnik.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti