finalno-7-vodic-za-zastitu-prava-potrosacacep-pages-deleted-1.jpg

Vodič za zaštitu prava potrošača

Vodič za zaštitu prava potrošača pripremio je Centar za evropske politike i namenio ga je svim građanima i građankama kako bi se upoznali sa svojim pravima i obavezama prilikom kupovine robe ili zaključivanja ugovora o pružanju usluga. Publikacija je napravljena tako da na što jednostavniji i praktičan način predstavi građanima i građankama kojim su zakonom zaštićeni kao potrošači, koja su njihova prava, šta je reklamacija, koja je uloga tržišne inspekcije, šta podrazumeva sudska zaštita, koja je uloga potrošačkih organizacija, uključujući i kontakte potrošačkih savetovališta.

 

Vodič možete pogledati i preuzeti OVDE.

Ko ima svojstvo potrošača?

Više...

Koji zakon propisuje prava potrošača?

Više...

Koja prava imam kao potrošač?

Više...

Šta je garancija?

Više...

Koji su zabranjeni oblici trgovačke prakse?

Više...

Šta su usluge od opšteg ekonomskog interesa?

Više...

Šta je reklamacija?

Više...

Koje su obaveze trgovca u vezi s reklamacijom?

Više...

Postupanje po reklamaciji

Više...

Koja je uloga tržišne inspekcije?

Više...

Šta je potrošački prigovori kako se podnosi?

Više...

Šta je zaštita kolektivnog interesa potrošača?

Više...

Kako se ostvaruje sudska zaštita prava potrošača?

Više...

Koji su oblici pravne pomoći na raspolaganju potrošačima?

Više...

Prijavite se

Pretraga