Postupanje po reklamaciji

Odgovor trgovca na reklamaciju može biti pozitivan ili negativan. U prvom slučaju, trgovac se izjašnjava da prihvata zahtev potrošača, u celini ili delimično, daje konkretan predlog za rešavanje povrede prava, odnosno otklanjanje manjkavosti, kao i rok za ispunjavanje datog predloga. Predlog podrazumeva konkretnu radnju koju je potrebno preduzeti: opravka robe, njena zamena, umanjenje plaćenog iznosa ili povraćaj novca. Ako se potrošač saglasi s datim predlogom za rešavanje problema, trgovac je vezan tom odlukom i rokom za postupanje po njoj. Rok za otklanjanje nepravilnosti ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu i name-štaj. Taj rok se može produžiti ako trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u prvobitno dogovorenom roku, s tim da je dužan da obavesti potrošača o produžavanju roka i da navede novi rok u kome će rešiti reklamaciju, kao i da dobije njegovu saglasnost za to produženje. Produžavanje roka za postupanje po reklamaciji moguće je samo jednom.

 

Druga mogućnost je negativan odgovor, kojim trgovac odbija tvrdnju potrošača o povredi prava ili nedostatku, te kojim se u celini odbija zahtev potrošača. Trgovac nije dužan da pruži obrazloženje za svoje negativno izjašnjenje. Treba imati u vidu da je davanjem odgovora na reklamaciju, bilo koje sadržine, odnosno pozitivnog ili negativnog odgovora, trgovac ispunio svoju obavezu u svetlu reklamacije.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti