Koji zakon propisuje prava potrošača?

Prava i obaveze kupca i prodavca iz ugovora o kupoprodaji jesu, u osnovi, predmet obligacionog prava (Zakon o obligacionim odnosima), ali se, pored tih opštih pravila, u situacijama u kojima kupac ima svojstvo potrošača, prvenstveno primenjuju pravila Zakona o zaštiti potrošača (ZZP). Osnovna svrha potrošačkog prava jeste da pruži potrošaču donekle pravno povlašćen položaj, kako bi se time izjednačila stvarna neravnopravnost stranaka u ovom odnosu, gde je trgovac ekonomski snažniji, stručniji i raspolaže s više informacija.

 

Zakon o zaštiti potrošača se primenjuje na odnose potrošača i trgovaca, osim ako su drugim zakonom propisana pravila koja obezbeđuju viši nivo zaštite potrošača. Potrošač ne može da se odrekne prava utvrđenih ovim zakonom (čl. 3 i 4 ZZP).

 

Na pitanja zaštite korisnika finansijskih usluga, uključujući bankarske usluge, primenjuju se odredbe posebnog zakona (Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga).

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti