Koja prava imam kao potrošač?

Osnovno potrošačko pravo je pravo na saobraznost robe ili usluge – roba mora da bude saobrazna ugovoru, odnosno da u svemu odgovara njenom prethodnom opisu, da ima svojstva izloženog modela ili uzorka, a naročito svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe, kao i da po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste, a što potrošač može osnovano da očekuje (čl. 50 do 53 ZZP). Ako potrošač smatra da roba ne ispunjava ove uslove, ima pravo da zah­teva od prodavca da bez naknade otkloni nesaobraznost, prvenstveno opravkom ili zamenom robe. Ako nesaobraznost ne može da se otkloni, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora i povraćaj novca. Opšti zakonski rok za zahtev za otklanjanje nesaobraznosti je dve godine. Ako se nesaobraznost pojavi u prvih šest meseci, potrošač može da bira bilo koji od ovih oblika zahteva.

 

Na primer, ako se raspadne šav na obući nakon nekoliko meseci korišćenja, to je slučaj nesaobraznosti, jer potrošač kod kupovine može osnovano da očekuje da će redovnom upotrebnom cipela ili patika, a s obzirom na njihov kvalitet i funkcionalnost, obuća zadržati svoju strukturu i upotrebnu vrednost u periodu dužem od nekoliko meseci. Suprotno, ako je reč o nekom potrošnom proizvodu, npr. plastične čaše ili čačkalice, ili proizvodu čiji je rok upotrebe ograničen, kao kad je reč o prehrambenim proizvodima, prigovori na saobraznost su neosnovani nakon redovne upotrebe kojom se iscrpljuje svrha tog proizvoda ili nakon isteka roka trajanja. Upotreba robe koja nije redovna, koja je neuobičajena ili suprotna njenoj nameni i svojstvima, ili je nepravilna (npr. u odnosu na uputstvo o upotrebi ili uobičajeni način upotrebe), a usled koje nastane njena manjkavost, takođe ne potpada pod saobraznost. Prema tome, ključni elementi saobraznosti su redovna upotreba, uobičajena svojstva te vrste robe i osnovana očekivanja potrošača s obzirom na njen kvalitet i funkciju.

 

Pored toga, Zakon propisuje širok set posebnih prava potrošača i obaveza trgovca za posebne situacije, vrste robe ili usluge, ili posebna svojstva aktera: kod ugovora na daljinu, kao što je kupovina preko interneta, kod usluga od opšteg ekonomskog interesa, među kojima su i komunalne usluge, električna energija i telekomunikacione usluge, određenih turističkih ugovora i dr.

 

Predviđena su i pravila u vezi s isticanjem cene robe i usluge, obaveze izdavanja računa, obaveštenja koja trgovac mora da pruži potrošaču pre zaključenja ugovora, kao i odgovornost za proizvode s nedostatkom.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti