Blogovi

Podmićivanje birača i nezakonito finansiranje kampanje kao krivična dela

Nemanja Nenadić

Ugovor o doživotnom izdržavanju u pravnom sistemu Republike Srbije

Jovana Bjelica

Raspoređivanje zaposlenog na drugo radno mesto – potreba posla ili kazna?

Jelena Janković

Lustracija i/ili veting – pomoćni meganizmi borbe protiv korupcije

Bojana Savović

Kako ostvariti prava putnika u slučaju problema sa letovima?

Đorđe Popović

Šta novi predlozi Strategije za borbu protiv korupcije za period 2023-2028. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje za period 2023-2024. godine predviđaju za pravosuđe u Srbiji?

Robert A. Sepi

Osnovne informacije o radu sudova i tužilaštava na jednom mestu - „Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu“

Kristina Obrenović

Zastarelost potraživanja naknade za rad upravnika zgrade, investicioni fond i za održavanje zgrade

Sonja Nestorović

Izmene Zakona o sprečavanju korupcije - još jedna tajna “javna” rasprava

Bojana Savović

Kako upotreba informacionih tehnologija može učiniti sudske postupke efikasnijim, ekonomičnijim i transparentnijim?

Stefan Vlatković

Prijavite se

Pretraga