Blogovi

Kako ostvariti prava putnika u slučaju problema sa letovima?

Đorđe Popović

Šta novi predlozi Strategije za borbu protiv korupcije za period 2023-2028. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje za period 2023-2024. godine predviđaju za pravosuđe u Srbiji?

Robert A. Sepi

Osnovne informacije o radu sudova i tužilaštava na jednom mestu - „Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu“

Kristina Obrenović

Zastarelost potraživanja naknade za rad upravnika zgrade, investicioni fond i za održavanje zgrade

Sonja Nestorović

Izmene Zakona o sprečavanju korupcije - još jedna tajna “javna” rasprava

Bojana Savović

Kako upotreba informacionih tehnologija može učiniti sudske postupke efikasnijim, ekonomičnijim i transparentnijim?

Stefan Vlatković

Uvođenje nezakonitog bogaćenja u krivični sistem – dug put koji još traje

Ana Stamenić

Pravo na besplatnu pravnu pomoć

Gordana Moravski

Neizvesna budućnost Sky ECC prepiske u sudskim postupcima

Saša Đorđević

Izazovi javnog tužioca prilikom sprovođenja postupka u slučajevima online napada (Ugrožavanje sigurnosti i drugih krivičnih dela)

Vladimir Živković

Prijavite se

Pretraga