Blogovi

Zaštita prava klijenata banaka, lizing, osiguravajućih kuća i drugih finansijskih institucija

Đorđe Popović

Troškovi advokata u krivičnom postupku - koliko će me koštati učešće u krivičnom postupku?

Teodora Tomić Lazarević

Neko nas posmatra, neko nas stalno gleda – pa i povodom protesta

dr Katarina Golubović

Nasilje u porodici – kako ga prepoznati i građanskopravni postupak u okviru koga se pruža zaštita žrtvama nasilja u porodici

Darko Rašković

Dipfejkovi, veštačka inteligencija i protesti: Kada je istina pod znakom pitanja?

Milan Filipović

Sloboda izražavanja sudija

Vesna Bogosavljević

Starosna i prevremena starosna penzija - šta treba znamo?

Aleksandra Pravdić

Odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom

Darko Rašković

Tajne „sublimacije“ ili zašto je problem dati tabele?

Nemanja Nenadić

Destigmatizacija i ohrabrivanje žena u borbi protiv osvetničke pornografije

Gorana Pebić

Prijavite se

Pretraga