Blogovi

Razlike između krivičnih dela sprečavanje, napad i ometanje službenog lica u vršenju radnje (dužnosti)

Nikola Nasković

Ima li ikakvog napretka u transparentnosti sudova u Srbiji?

Damjan Mileusnić

Zaštita od propusta u organizaciji putovanja – šta je potrebno da znamo?

Nataša Stojadinović

Kako mediji i građani mogu da pomognu u krivičnim postupcima vezano za decu i maloletnike?

Nina Nicović

Nedostaci sporazuma o priznanju krivičnog dela

Julijana Mogoš-Živković

Vanknjižni vlasnik kao treće lice u izvršnom postupku

Milena Ristić

Snagom mladosti protiv nasilja

Aleksandra Medurić Kalčan

U kojim situacijama se isplaćuje otpremnina?

Petar Todorović

Nadoknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti, ugleda i časti 

Darko Rašković

Pravda za sve – realnost ili zabluda

Marko Đurić

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti