Blogovi

(Zlo)upotreba bolovanja – “šta mi možeš, šta mi smeš“?

Aleksandra Rajić

Naknada štete zbog nezakonite odluke o prestanku radnog odnosa

Bojana Simonović

Zapošljavanje invalida – humanost ili korist?

Jelena Janković

Arhiva blogova od 2019 – 2024. godine.

Ad hoc merama se ne smanjuje nasilje: rezultati odgovora institucija na višestruka ubistva 3. i 4. maja

Dušan Stanković

Kritika postupanja službi za katastar nepokretnosti sa aspekta prava na obrazloženu odluku

Stefan Vlatković

Zašto je Srbija lider organizovanog kriminala u regionu?

Miloš Jovanović

Pravo na dom u svetlu Evropske konvencije i Evropskog suda za ljudska prava

Nataša Stojadinović

Hitno postupanje kao pravni standard

Robert A. Sepi

Izveštaji koji menjaju svet

Dejana Ukropina

Neurednost tužbe i drugi razlozi za odbačaj tužbe u upravnom sporu

Stefan Gojković

Prijavite se

Pretraga