Blogovi

Isključenje i izuzeće sudije u parničnom postupku u kontekstu prava stranke na nezavisan i nepristrasan sud

Darko Rašković

Položaj i uloga budžetske inspekcije: Кako do delotvorne kontrole javnih sredstava?

Milan Stefanović

Integrativna medijacija

Milan Krilović

Postupak za razvod braka

Darko Rašković

Advokatska tarifa u parničnom postupku

Katarina Toskić

Društvene mreže (i sudije) – Za ili protiv?

Jelena Janković

Zaštita prava klijenata banaka, lizing, osiguravajućih kuća i drugih finansijskih institucija

Đorđe Popović

Troškovi advokata u krivičnom postupku - koliko će me koštati učešće u krivičnom postupku?

Teodora Tomić Lazarević

Neko nas posmatra, neko nas stalno gleda – pa i povodom protesta

dr Katarina Golubović

Nasilje u porodici – kako ga prepoznati i građanskopravni postupak u okviru koga se pruža zaštita žrtvama nasilja u porodici

Darko Rašković

Prijavite se

Pretraga