Vesti

Saradnja institucija kao ključ prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja

Održana Tematska otvorena vrata u Somboru na temu nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja

Korak bliže pravdi: interaktivna Mapa besplatne pravne pomoći u Srbiji

Osnovni sud u Požegi otvorio vrata za dijalog sa građanima na temu nasilja u porodici

Otvorena vrata pravosuđa prvi put u Loznici – tema nasilje u porodici

Small Grants for Promoting People-Centered Justice for Underserved and Disadvantaged Communities in Serbia

Vesti objavljene u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa u periodu od januara 2019. do januara 2024. godine

Prijavite se

Pretraga