Uključi se

Dijalog je način kako da se bolje razumemo.

Uključi se u komunikaciju o pravosuđu u Srbiji.

ukljuci se

Moja Prava

U mom mestu

Upoznaj se sa svojim sudom i istraži kada dolazimo u tvoj kraj. Istraži zgradu svog suda i upoznaj se sa Tematskim otvorenim vratima u tvom mestu.

u mom mestu

Vesti

Saradnja institucija kao ključ prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja

Značaj kontinuirane i bliske saradnje između institucija u prevenciji i rešavanju predmeta nasilja u porodici, odnosno rodno zasnovanog nasilja, ključna je poruka sa radionica koje smo održali u Kragujevcu i Aranđelovcu protekle nedelje. U saradnji sa Forumom sudija Srbije, Pravosudnom akademijom i Biroom za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) na radionicama smo okupili predstavnike institucija ključnih za prepoznavanje i sprečavanje nasilja, zaštitu žrtava i procenu rizika u ovim slučajevima.

Održana Tematska otvorena vrata u Somboru na temu nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja

U saradnji sa Osnovnim sudom u Somboru, 28. marta 2024. godine realizovana su Tematska otvorena vrata temu nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja u prisustvu preko 50 učesnika. Ovom prilikom je pre izlaganja sagovornika predstavljen rezultat saradnje Osnovnog suda u Somboru i Srednje ekonomske škole u vidu simulacije suđenja, kako u krivičnom, tako i u parničnom postupku.

Korak bliže pravdi: interaktivna Mapa besplatne pravne pomoći u Srbiji

U cilju poboljšanja pristupa besplatnoj pravnoj pomoći građanima širom Srbije, USAID-ov projekat Pravda za sve izradio je interaktivnu mapu za potencijalne korisnike besplatne pravne pomoći.

Osnovni sud u Požegi otvorio vrata za dijalog sa građanima na temu nasilja u porodici

Otvarajući događaj, Nataša Filipović, v.f. predsednika Osnovnog suda u Požegi, istakla je da je nažalost "nasilje je imenica koju najviše čujemo u toku dana sa različitih aspekata, da li kao vršnjačko nasilje, rodno zasnovano nasilje, nasilje u porodici i to je pojava koja pogađa ne samo Požegu". Sudija Filipović istakla je važnost edukacije građana u vezi sa ovom temom i podelila sa učesnicima informacije o nedavnom osnivanju Saveta za pravdu po meri čoveka u Požegi. Ovaj savet će u narednom periodu okupljati predstavnike različitih institucija kako bi se identifikovali lokalni problemi i predložili konkretni akcioni planovi za njihovo rešavanje.

Otvorena vrata pravosuđa prvi put u Loznici – tema nasilje u porodici

Tematska otvorena vrata održana su po prvi put 7. marta 2024. godine u Osnovnom sudu u Loznici sa fokusom na temu porodičnog nasilja. Događaj je organizovao USAID-ov projekat 'Pravda za sve', u saradnji sa Visokim savetom sudstva, Vrhovnim sudom i Osnovnim sudom u Loznici.

reforma pravosudja