Izvor fotografije: Bernard Hermant / Unsplash

 

 


Šta ako Vam se desi da Vas u cik zore probudi zvono, a na vratima se pojave uniformisana lica sa zahtevom da Vam pretresaju stan, jer možda postoji sumnja da se u stanu u kome boravite mogu pronaći droga, oružje ili neki begunac?

 

Prvo što treba da znate je da nezvani gosti moraju imati naredbu za pretres stana koju Vi možete zatražiti da pogledate.


Ona mora biti izdata od strane suda, mora sadržati ime sudije, kao i ime i prezime držaoca stana, adresu i razlog pretresa.

 

Кada se uverite da sadrži sve neophodno, možete biti pozvani da predate sumnjive predmete i lice koje se traži, ali morate biti poučeni da imate pravo da angažujete advokata, a policijski službenici moraju biti strpljivi čak 3 sata, koliko je predviđeno vreme da dođe advokat koji može prisustvovati pretresu.


Pretresanju moraju prisutvovati i dva punoletna svedoka, koji se upozoravaju da moraju da prate tok pretresa, kao i da mogu staviti prigovor na verodostojnost sadržine zapisnika o pretresanju.

 

Opreza radi, da znate, pretresanju se može pristupiti i bez naredbe suda, kao i bez prisustva svedoka, a i bez advokata, ako se pretpostavlja oružani otpor ili druga vrsta nasilja ili se priprema ili je otpočelo uništavanje tragova ili predmeta krivičnog dela.

 

Isto pravilo važi i ako ste Vi kao držalac stana dali saglasnost za pretres, dakle, tada nije neophodan nalog, niti ako neko doziva u pomoć, ako se otklanja neposredna i ozbiljna opasnost za ljude i imovinu ili izvršava odluka suda o pritvaranju ili dovođenju lica. U tim slučajevima se samo obaveštava sudija koji procenjuje ispunjenost uslova za pretres.

 

Nakon obavljanja pretresa sačinjava se zapisnik u kome se, ako su pronađeni, tačno upisuju predmeti i mesto gde su pronađeni i izdaje se potvrda o privremeno oduzetim predmetima.

 

Dakle, ako se nađete u situaciji koja bi se mogla označiti kao jedna od potencijalno visokog stepena stresa, jer ste pogrešno ili pak pravilno označeni kao korisnik stana gde bi se mogli pronaći predmeti i tragovi koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim delom, imajte na umu ova važna pravila kojima se propisuju izuzeci od Ustavom garantovane nepovredivosti stana.

 

Sa druge strane, ova pravila isto važe i za “tragače”, jer manjkavosti, a možemo slobodno reći i aljkavosti organa koji obavljaju pretres ne poštujući jasno propisane procedure, mogu dovesti do izdvajanja ovako prikupljenih dokaza i njihovo korišćenja u sudskom postupku postaje upitno, pa čak i ako se radi o nekoliko stotina kilograma opojne droge.

 

Svi smo gledali američke filmove, znamo da je glavni osumljičeni sigurno krivac, ali na kraju on biva oslobođen zbog neke banalne proceduralne greške.

 

Pa, ista takva strogost predviđena je i kod nas, barem načelno!

 

 

Ostavite komentar:

Komentar je dodat i čeka odobrenje.

Smernice za objavljivanje sadržaja

Autori i komentatori sadržaja na Platformi Otvorena vrata pravosuđa individualno su odgovorni za sadržaj objavljenih tekstova, informacija i komentara. Ipak, Platfoma će voditi računa da sadržaj bude dozvoljen za objavljivanje u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonom o elektronskim medijima.

Neće biti objavljeni sadržaji:

Autori tekstova, informacija i komentara koji su sudije, tužioci, zamenici tužilaca i advokati će postupati u skladu sa Zakonom o sudijama, Zakonom o javnom tužilaštvu, Zakonom o advokaturi i profesionalnim kodeksima.

Sudije, tužioci i zamenici javnih tužilaca neće:

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti