Krivično pravo

Osvetnička pornografija – Ozbiljna povreda privatnosti i seksualno nasilje modernog doba

Damjan Mileusnić

Odgovornost roditelja za štetu koju prouzrokuje njihovo maloletno dete

Darko Rašković

Arhiva blogova od 2019 – 2024. godine.

Ad hoc merama se ne smanjuje nasilje: rezultati odgovora institucija na višestruka ubistva 3. i 4. maja

Dušan Stanković

Zašto je Srbija lider organizovanog kriminala u regionu?

Miloš Jovanović

Medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama i femicidu u Srbiji - Šta se nalazi iza naslova?

Lena Nedeljković

Gde god nađeš dobro mesto ti v.d.-a posadi: apel budućoj vladi da iskoreni lošu i nezakonitu praksu

Jelena Pejić Nikić

Izborna kampanja ili krivično delo davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem?

Nikola Nasković

Podmićivanje birača i nezakonito finansiranje kampanje kao krivična dela

Nemanja Nenadić

Lustracija i/ili veting – pomoćni meganizmi borbe protiv korupcije

Bojana Savović

Izmene Zakona o sprečavanju korupcije - još jedna tajna “javna” rasprava

Bojana Savović

Prijavite se

Pretraga