Najave događaja

Najave događaja

UŽIVO Rad na crno

October 28 @ 16:00 - 17:30

Prijavi se
markus-winkler-rmbzqfvpu4u-unsplash.jpg

Drugačije mišljenje o aktuelnostima u sudstvu

Savo Đurđić - Sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

Izvor fotografije: Markus Winkler / Unsplash

 

 

Želim da upoznam sudsku, pravničku i najširu javnost da se ograđujem od saopštenja Visokog saveta sudstva (VSS) donetog 23.12.2020. godine i da nisam učestvovao u radu ove sednice. Zbog važnosti razmatrane problematike želim da iznesem svoje drugačije mišljenje o sadržini ovog saopštenja, iako nisam prisustvovao sednici VSS-a jer se nalazim na godišnjem odmoru.

 

Poslednja sednica VSS-a u čijem radu sam učestvovao je održana 11.12.2020. godine. Rad ove sednice sam napustio u znak protesta jer je u postupku predlaganja i glasanja za izbor sudija jednog od najviših sudova u zemlji grubo prekršena procedura predlaganja i redosled glasanja na sednici. Izneo sam mišljenje da nisu verodostojno preneti zaključci i predlozi komisije - čiji sam bio jedan od tri člana - za jednog, odnosno dva kandidata koji su, nakon kraće diskusije, i uz podršku novoimenovanih članova VSS-a, izabrani.

 

U pogledu ocena VSS-a o „Krikovoj bazi o sudstvu“ pod naslovom „Prosudi ko sudi“, VSS je, za razliku od Društva sudija Srbije, u potpunosti osudio ovaj projekat istraživačkog novinarstva i tako se opredelio za crno-beli pristup. Po mom mišljenju trebalo je podržati ono što je pozitivno u ovom novinarskom naporu, ali i ukazati na konkretne slabosti, pa tek ukoliko se osnovane sugestije ne prihvate, dati konačnu ocenu o ovom projektu.

 

Npr. ukazao bih na pojedino nedovoljno osnovano i obrazloženo kačenje crvenih i žutih zastavica za imena određenih sudija koji obavljaju izuzetno odgovorne sudijske funkcije u Višem sudu u Beogradu, nedovoljno kompletne i kompetentne ocene kvaliteta i dužine rada sudija u pojedinim predmetima, posebno imajući u vidu da su u odlučivanju određenim drugostepenim predmetima učestvovala veća od tri, pa čak i pet sudija, te da su u pogledu podataka o radu pojedinih sudija prisutne i ocene subjektivnog zaključivanja ili pogreške u podacima.

 

Nadalje, bez sagledavanja kako je konkretni sudija bio ocenjen u zvaničnim sudskim procedurama vrednovanja rada (one se obavljaju trogodišnje, pa ponekad i vanredno) i eventualno disciplinske odgovornosti sudija (ukoliko je bilo takvih sankcija), ne može se izvoditi ocena o kvalitetu rada pojedinog sudije u određenom periodu, za šta su nadležna stalna radna tela VSS-a - Komisije  za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova, koje su sastavljene isključivo od sudija više nadležnosti od ranga sudije čiji se rad vrednuje.

 

Zatim u predmetnom saopštenju VSS-a od 23.12.2020. godine, selektivno se koristi formulacija iz čl. 3. st. 4 Zakona o sudijama, koja se odnosi na državne organe i funkcionere, tj. da su dužni da svojim ponašanjem odražavaju poverenje u nezavisnost i nepristrasnost sudija i sudova, pri čemu se previđa da sudovi i sudije nisu „državni organi i funkcioneri“, nego da se sudovi, na osnovu Ustava (čl.142. st. 2.), smatraju organima koji su samostalni i nezavisni u svom radu.

 

Imajući navedeno u vidu, a povezano sa čl. 5.1. Etičkog kodeksa - Posvećenost da sudija može obavljati aktivnosti koje nisu povezane sa obavljanjem sudijske aktivnosti, ukoliko one ne utiču na obavljenja sudijske funkcije, kao što su: pisanje, predavanje i učešće u javnim raspravama  koje se odnose na pravo, pravni sistem i funkcionisanje sudstva, osporavati pravo predsedniku najvećeg višeg suda u zemlji - Višeg suda u Beogradu, koji je u javnom intervju u listu „Politika“, između ostalog, izneo i kritičke reči o radu Tužilaštva za organizovani kriminal i Republičkog javnog tužilaštva u predmetima visoke korupcije, uz formulaciju da nije dozvoljeno da bilo koji sudija to čini prema Tužilaštvu jer to mogu da rade isključivo nadležni organi, je - u najmanju ruku - sporno.

 

Naravno da je poznato da konačnu kontrolu rada Republičkog javnog tužioca treba da vrši Narodna skupština, ali je poznato i to da se organ koji obezbeđuje i garantuje samostalnost javnih tužilaca - Državno veće tužilaca (kojim predsedava Republički tužilac i ne prihvata inicijativu članova da zakaže sednicu) ne sastaje od februara 2020. godine. Osuditi izjavu bilo koga sa najvišeg sudskoupravnog mesta u sudstvu, bez ulaženja u statistiku i argumente navedene tvrdnje, bi značilo da sudije ni sa stručnog aspekta ne smeju da ocenjuju krivični postupak, pri čemu imam u vidu da je krajem 2013. godine počela primena novog Zakonika o krivičnom postupku, kojim je značajan deo tog postupka - istraga, pripala javnom tužilaštvu, a što se u javnosti često povezuje sa sudstvom, a sve zajedno čini pravosuđe.

 

Na kraju, VSS čini ono što je u prethodnom saopštenju (od 17.12.2020. godine) izričito tvrdio da ne priprema - osudu predsednika najznačajnijeg višeg suda u zemlji zbog kritičkih reči izgovorenih prema pritiscima izvršne vlasti, a onda na prvoj sledećoj sednici, bez da je ta tačka bila na dnevnom redu, pod „Razno“, znači bez najave i sveobuhvatne analize, donosi tako važne stavove i odluke u odnosu na projekte istraživačkog novinarstva i o nastupu u javnosti predsednika Višeg suda u Beogradu, Aleksandra Stepanovića.

 

Isti dan (23.12.2020. godine), prema informaciji N1, novimenovani član VSS-a - predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Vladimir Đukanović, za govornicom Narodne skupštine u direktnom prenosu javnog servisa (RTS2) se, suprotno svim zvaničnim stavovima VSS-a iznetim i usvojenim u vreme diskusije o amandmanima Ministarstva pravde o ustavnim promenama o pravosuđu i drugim zvaničnim dokumentima, izjavljuje da je protiv „sudokratije“, „države u državi“, da je protiv toga da članove VSS-a biraju samo sudije,  jer „pravosuđe ne može biti nezavisno od naroda, a veza sa narodom je preko Narodne skupštine“. Konstatovao je da u Srbiji „ne postoji politički pritisak na pravosuđe, to je laž...“; “...treba videti kako strane ambasade dodeljuju sredstva za obnovu i modernizaciju sudova“ te da „neke sudije suštinski rade za strane ambasade, a ne za svoju državu“, pa prozvao predsednika Višeg suda u Beogradu zbog pomenutog intervjua i sudiju Miodraga Majića, za koga ne zna kada uopšte ima vremena da piše presude.

 

Na ove reči, Društvo sudija Srbije je u svom saopštenju 23.12.2020. godine povodom nastupa poslanika Đukanovića, reagovalo rečima: „Nezavisnost sudstva ne znači da se sudstvo udaljava od naroda. Naprotiv - nezavisni sudija bliži je narodu, a dalje je od političke vlasti ili bilo kog centra moći. Zato nije jasno zašto je politička vlast koju je izabrao narod protiv nezavisnog sudstva.

 

Pitam vas, poštovane kolege - sudije, da li pre nego što VSS ne bude pravovremeno i beskompromisno reagovao na seriju izjava svog člana koje su potpuno suprotne Ustavu i stavovima pravosuđa i mnogim drugim nedozvoljenim izjavama visokih državnih funkcionera, i dok se ne poveća nivo transparentnosti rada VSS-a (npr. ažurno usvajanje i objavljivanje zapisnika sa sednica VSS-a), ima smisla uključivati se u rasprave i odlučivati o odgovornosti sudija, pa i predsednika sudova, koji iznesu kritički stav o bilo čemu iz struke?

 

 

Ostavite komentar:

Dragan Davidović23.12.2020. | 08:56
Bravo
Jelena23.12.2020. | 08:57
Jedini član aktuelnog saziva VSS-a sa kičmom! Svaka čast!
Sonja Brkić. sudija04.01.2021. | 01:58
Pohvaljujem trud sudije Save Đurđić. Ovo je jedan od retkih tekstova koji obaveštava javnost i provocira građane da se upitaju ,da razmišljaju, da se interesuju o radu najvišeg sudskog organa vlasti. Sredstva informisanja malo rade na tome da se javnost upozna sa sudskom vlasti.Ne retko se pokaže da naši građani ne znaju o toj grani vlasti gotovo ništa. Narodni poslanik i advokat Toma FILA nedavno u televijskoj emisiji pokazao je da čak ni narodni poslanici ne znaju mnogo ,on nije znao naziv tog sudskog tela. Naravno, ovaj tekst je mnogo više od prosvećivanja građana. Zato mediji treba da razgovaraju sa ljudima koji o temi imaju šta da kažu, koji temu poznaju. U širokom luku treba izbegavati sagovornike koji iamju želju da budu u medijima, da se čuju i vide, a koji ne mare za ono što izgovore.Lepo od kolege!!!!!

Komentar je dodat i čeka odobrenje.

Smernice za objavljivanje sadržaja

Autori i komentatori sadržaja na Platformi Otvorena vrata pravosuđa individualno su odgovorni za sadržaj objavljenih tekstova, informacija i komentara. Ipak, Platfoma će voditi računa da sadržaj bude dozvoljen za objavljivanje u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonom o elektronskim medijima.

Neće biti objavljeni sadržaji:

Autori tekstova, informacija i komentara koji su sudije, tužioci, zamenici tužilaca i advokati će postupati u skladu sa Zakonom o sudijama, Zakonom o javnom tužilaštvu, Zakonom o advokaturi i profesionalnim kodeksima.

Sudije, tužioci i zamenici javnih tužilaca neće:

Prijavite se

Pretraga