Izvor fotografije: Stevepb / Pixabay

 

 

 

Zaostale alimentacije – novčane iznose na ime zakonskog izdržavanja zajedničkog deteta koji nisu uplaćivani, možete naplatiti pre svega u postupku izvršenja. Ovaj postupak je predviđen da bi se, u situacijama kada neko ne postupi po presudi suda, ta odluka sprovela prinudno. U ovom tekstu objasnićemo kako se pokreće postupak izvršenja kada se presudom utvrđeni novčani iznosi (ili određeni procenat plate) ne uplaćuje redovno na vaš račun.

 

Ovo je situacija koja podrazumeva da je presudom suda odlučeno da jedan roditelj vrši samostalno roditeljsko pravo, dok je drugi roditelj obavezan da uplaćuje mesečne iznose u svrhu izdržavanja deteta. Kao što je to već objašnjeno u tekstu pod nazivom Začarani krug naplate izdržavanja deteta, nekada se dešava da roditelj koji ima obavezu da uplaćuje mesečne iznose to smatra nepravednim, sam određuje iznos koji će uplatiti, kada će uplatiti, i slično.

 

Uslov da bi se tražilo prinudno izvršenje jeste da je presuda pravnosnažna i izvršna, što znači da je postupak završen (da žalba nije uložena ili da je po njoj već odlučeno) i da je protekao rok za dobrovoljno izvršenje obaveze. Svakako, na pisarnici suda koji je doneo odluku možete proveriti da li je vaša presuda izvršna – podobna da se povodom nje pokrene postupak izvršenja.

 

Pre podnošenja predloga, potrebno je i pribaviti dokaz o uplatama za period koji utužujete, odnosno izvod sa vašeg računa iz banke na kome se vide iznosi koji su uplaćivani, ako isti postoje.

 

Postupak prinudne naplate pokreće se podnošenjem Predloga za izvršenje sudu koji odlučuje da li je isti osnovan, pa donosi Rešenje o izvršenju na koje se dalje roditelj - dužnik, koji ima obavezu da uplaćuje mesečne iznose za izdržavanje detata, izjašnjava i eventualno ga osporava. Iako sud odlučuje o vašem Predlogu da se pokrene prinudna naplata, sam postupak izvršenja sprovodi Javni izvršitelj, te je potrebno već u samom Predlogu naznačiti podatke izvršitelja koga sami izaberete.

 

Iako Zakon predviđa da ste u ovom postupku oslobođeni takse, odnosno dete kao izdržavano lice, savet je da uvek u Predlogu koji upućujete sudu stoji napomena da tražite od suda da vas oslobodi plaćanja troškova. U tom slučaju, osim što ne plaćate taksu na podneti predlog, nećete morati da snosite ni troškove izvršitelja koje po pravilu prvo snosi roditelj - poverilac, pa tek po sprovedenom postupku izvršenja roditelj - dužnik.

 

Prilikom pisanja predloga, a čiji vizuelni primer možete naći u Vodiču Moja prava u izvršnom postupku, obavezno je da se naznače lični podaci kako deteta, tako i vaši kao zakonskog zastupnika, i podaci drugog roditelja. Neophodni podaci za svako navedeno lice su: ime i prezime, adresa prebivališta i JMBG.

 

Osim navedenog, u Predlogu je bitno napisati šta je Presudom odlučeno i priložiti istu kao dokaz. Zatim je potrebno navesti da li je bilo uplata, kada i koliki su iznosi uplaćivani, te priložiti kao dokaz izvod iz banke na kome se vide ove tvrdnje. Na kraju, od suda se traži da donese Rešenje o izvršenju koje glasi na konkretan iznos (iznos koji duguje roditelj - dužnik). Napominjemo da kamatu na neuplaćivane iznose takođe možete tražiti, ali samo ukoliko je kamata dosuđena u presudi uz određivanje mesečnog iznosa. Ako u postupku pred sudom, kada se odlučivalo o iznosu alimentacije, kamatu niste tražili, ili iz drugog razloga nije uneta u odluku (izreku) presude, ni u izvršnom postupku neće biti odobrena od strane suda.

 

Interesantna je situacija kada Presuda glasi na procenat plate, a vi niste sigurni da li je iznos koji je dužnik uplaćivao jednak određenom procentu, odnosno kad niste sigurni kolika su njegova primanja. Pitate se da li su možda povećana, ili da li je roditelj - dužnik krajem decembra na ime zarade primio uvećan iznos, koji se ponekad naziva i trinaesta plata. U toj situaciji, potrebno je da od dužnikovog poslodavca zatražite da dostavi podatke o visini zarade i drugih stalnih novčanih primanja. Da biste u tome uspeli, potrebno je da se u pisanoj formi obratite poslodavcu i pozovete na član 31 stav 5. i 7. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i da naznačite da su vam traženi podaci potrebni radi pokretanja izvršnog postupka. U tom slučaju, poslodavac je dužan da vam dostavi tražene informacije u roku od 8 dana počev od dana kada je vaš zahtev primio. Tako ćete znati da li su iznosi koji su vam uplaćivani potpuni, ili ćete u Predlogu tražiti da se uplati iznos kao razlika do visine iznosa koji je trebao biti uplaćivan.

 

Iako pojednostavljen i relativno brz, postupak izvršenja zahteva vreme, prikupljanje dokumentacije, a poželjno je i konsultovanje sa advokatom, što podrazumeva i finansijski izdatak. Nameću se pitanja, ukoliko se i naplate zaostala potraživanja, da li je potrebno podnositi i ubuduće nove predloge za svaku uplatu koja izostane, da li to zahteva ponovno pokretanje postupka i koliko često? Da li je potrebno podnositi novi Predlog za izvršenje posle svake delimične ili neizvršene uplate?

 

Ukoliko se iz vaše situacije vidi da lice neko vreme zanemaruje svoju obavezu mesečne uplate na ime izdržavanja deteta, ili to radi proizvoljno (na primer uplaćuje 8.000 dinara iako presuda glasi na 12.000) i slično, možete, pored svega navedenog, u Predlogu za izvršenje zahtevati i da se buduće uplate izvršavaju prinudno. Da pojasnimo. Pored iznosa koji jedan roditelj duguje, u Predlogu se od suda zahteva i da se odredi izvršenje plenidbom zarade tako što će sud naložiti poslodavcu da deo zarade roditelja - dužnika isplaćuje direktno drugom roditelju - poveriocu, u iznosu koji odgovara onom utvrđenom presudom. Naravno, uslov za ovaj način izvršenja jeste da je roditelj - dužnik zaposlen.

 

Na kraju, bitno je pomenuti da je ovaj  postupak brz i delotvoran samo ukoliko roditelj - dužnik ima imovinu. Pod time se podrazumeva da ima redovna primanja ili novac na računu, odnosno pokretnu ili nepokretnu imovinu na svoje ime (automobil, vikendicu, plac, stan i slično). Kada je ovaj uslov ispunjen, vrlo brzo neisplaćeni iznosi naći će se na vašem računu. Međutim, ukoliko izvršitelj prilikom sprovođenja izvršenja ne može da nađe imovinu roditelja - dužnika, obustaviće ovaj postupak makar do trenutka do kada se imovinsko stanje ne promeni. U tom slučaju, kao jedina mogućnost ostaje krivična prijava, delotvorna tek u onim situacijama kada roditelj - dužnik ima imovinu iz koje može isplatiti zaostale alimentacije, a to je u izvršnom postupku izbegavao „sklanjanjem imovine“ (auto se vodi na ime nekog drugog, platu prima na ruke, firma u realnom vlasništvu roditelja - dužnika vodi se na drugo lice i sl.).

 

Bez sumnje, proces naplate u postupku izvršenja često može biti izazovan i nepredvidiv, ali zbog suštinske važnosti prava deteta na izdržavanje, ipak mu treba pružiti priliku. Tim pre ako uzmemo u obzir da dete kao poverilac u ovom postupku treba biti oslobođeno troškova, pa je u tom smislu olakšano i većini dostupno da makar pokušaju.

 

 

 

Ostavite komentar:

Komentar je dodat i čeka odobrenje.

Smernice za objavljivanje sadržaja

Autori i komentatori sadržaja na Platformi Otvorena vrata pravosuđa individualno su odgovorni za sadržaj objavljenih tekstova, informacija i komentara. Ipak, Platfoma će voditi računa da sadržaj bude dozvoljen za objavljivanje u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonom o elektronskim medijima.

Neće biti objavljeni sadržaji:

Autori tekstova, informacija i komentara koji su sudije, tužioci, zamenici tužilaca i advokati će postupati u skladu sa Zakonom o sudijama, Zakonom o javnom tužilaštvu, Zakonom o advokaturi i profesionalnim kodeksima.

Sudije, tužioci i zamenici javnih tužilaca neće:

Prijavite se

Pretraga