brochure-for-court-process-serversefficient-service-of-processremoved-1.jpg

Efikasna dostava sudskih pismena: Uputstvo za dostavljače

Urednost dostavljanja sudskih pismena, kako od strane samih sudskih dostavljača, tako i od strane poštara, već duže vreme predstavlja problem za sudove u Srbiji. USAID Projekat vladavine prava sastavio je ovo uputstvo za dostavljače sa željom da im olakša rad, pre svega tokom same dostave na terenu.

Prilikom izrade brošure rukovodili smo se činjenicom da dostavljači u svom radu koriste različita procesna pravila za dostavljanje pismena iz izvršnog, parničnog i krivičnog postupka. Zbog toga smo sva aktuelna pravila o dostavljanju kategorisali u tri različite grupe radi omogućavanja lakšeg snalaženja. Ova brošura sadrži grafičke prikaze postupka dostave u izvršnim, krivičnim i parničnim predmetima, kao i opšta pravila o dostavljanju koja važe za sve postupke.

Uputstvo za dostavljače možete pogledati i preuzeti
OVDE.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti