Za koja krivična dela može da se primenjuje prisluškivanje?

U skladu s načelom srazmernosti, prisluškivanje se primenjuje u krivičnom postupku samo u vezi s teškim krivičnim delima. Radi preglednosti, možemo ih svrstati u nekoliko kategorija:

 

  • krivična dela za koja su nadležna posebna tužilaštva – Tužilaštvo za organizovani kriminal, Tužilaštvo za ratne zločine i Posebno odeljenje za borbu protiv vi - sokotehnološkog kriminala u Višem javnom tužilaš - tvu u Beogradu. U ova krivična dela spadaju: trgovina narkoticima, oružjem i ljudima, zloupotreba položaja, primanje i davanje mita, falsifikovanje i pranje novca, trgovina uticajem, oružana pobuna, terorizam i finan - siranje terorizma, zločini tokom oružanih sukoba, kao i računarska prevara i sabotaža, neovlašćen pristup zaštićenom računaru itd.;
  • narušavanje ustavnog poretka Republike Srbije (ugrožavanje nezavisnosti i teritorijalnog integrite - ta, povreda suvereniteta, odavanje državne tajne, napad na ustavno uređenje i poziv na njegovu nasil - nu promenu, diverzija, sabotaža i špijunaža, izaziva - nje nacionalne, rasne i verske mržnje);
  • ostala izričito pobrojana teška krivična dela (teško ubi - stvo, otmica, razbojništvo, dečja pornografija, iznuda, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom);
  • sprečavanje i ometanje dokazivanja svih gore po - brojanih krivičnih dela.

 

Za ostala krivična dela nema dovoljno jakog opravdanja za ograničavanje prava na privatnost, tako da se podaci prikupljaju na drugi način.

 

Kada je reč o potrebi hvatanja i privođenja osumnjičenih lica, ni tu nije moguće služiti se prisluškivanjem za bilo koje krivično delo. Prisluškivanje dolazi u obzir samo za lica osumnjičena za teža krivična dela za koja su propisane zatvorske kazne od četiri ili više godina i za lica kojima je raspisana poternica. U slučaju vojne policije, poternica mora da bude međunarodna.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti