Šta ako osumnjičeni koristi više brojeva telefona?

Ukoliko osumnjičeni koristi više brojeva telefona, više poštan - skih adresa i drugih sredstava komuniciranja, svi ti brojevi, adrese i druga sredstva navode se u predlogu i sudskom na - logu za prisluškivanje, te prisluškivanje može sve da ih obu - hvata. Međutim, ukoliko se tokom prisluškivanja otkrije da osumnjičeni koristi i druge brojeve i adrese, neophodno je obuhvatiti i njih.

 

U tom slučaju policija, VBA ili BIA, po nalogu direktora, proši - ruju prisluškivanje na novootkrivene brojeve i adrese i traže naknadno sudsko odobrenje za to. Sud u roku od 48 časova od prijema predloga za proširenje odlučuje da li će ga odobriti ili ne. Ukoliko ga ne odobri, proširenje se poništava kao da se nije desilo, a svi tako prikupljeni dodatni podaci se brišu.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti