Pristup zadržanim elektronskim podacima o komunikaciji

Ova mera se razlikuje od prisluškivanja po tome što podrazumeva prikupljanje svih podataka o elektronskoj komunikaciji, osim njenog sadržaja – na primer, kada ste i kome telefonirali, s kog uređaja i mesta, koliko je poziv trajao, kad se završio, ali ne i o čemu ste razgovarali. Kako bi nadležni organi mogli da pristupe ovim podacima u slučaju potrebe, telefonski i internet operateri moraju da ih čuvaju godinu dana.

 

Razlika u odnosu na ostale posebne mere jeste što se zadržavaju podaci o elektronskoj komunikaciji svakog korisnika, pa i pisca i čitaoca ovog vodiča. Međutim, sme da se pristupa samo podacima pojedinih lica za koja postoji osnov sumnje da su počinili krivično delo. Mogu i da se traže svi brojevi koje u određenom trenutku registruje konkretna bazna stanica operatera, čime se otkriva, na primer, koja su sve lica bila u krugu mesta zločina u vreme njegovog izvršenja – tako se nalaze učinioci, saučesnici i svedoci težeg krivičnog dela.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa