Mogu li da nadoknadim štetu pretrpljenu nezakonitim prisluškivanjem?

Ukoliko smatrate da vam je nezakonitim prisluškivanjem ili zloupotrebom ličnih podataka prikupljenih prisluškivanjem nanesena materijalna ili nematerijalna šteta, možete da podnesete i tužbu za naknadu štete u parničnom postupku. Nematerijalna šteta može da podrazumeva i strah, duševnu bol zbog povrede časti i ugleda, slobode i prava ličnosti, a naknada je najčešće novčana. Za ovu vrstu postupka, najbolje je prethodno se konsultovati s advokatom.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti