Koga nadležni organi smeju da prisluškuju?

Smeju da se prisluškuju jedino lica za koja postoji osnov sumnje (vidi ispod) da pripremaju određeno teško krivično delo ili su ga već izvršila, odnosno da samostalno ili u okviru neke grupe ili organizacije pripremaju radnje usmerene protiv bezbednosti Republike Srbije.

 

Ne treba, međutim, zaboraviti da se prisluškivanjem ovih lica istovremeno prisluškuju i treća lica s kojima oni komuniciraju. To znači da i treća lica bivaju povremeno zahvaćena tajnim nadzorom, ali samo dok komuniciraju s licem koje je podvrgnuto nadzoru. Nadzor ne postoji u ostalim komunikacijama trećih lica, osim ako se u međuvremenu utvrdi da postoji osnov sumnje i za ta treća lica da budu zasebno stavljena pod mere prisluškivanja.

 

U skladu sa svojim delokrugom rada, pojedini nadležni organi imaju ograničen krug lica koja smeju da prisluškuju. Na primer, Vojnobezbednosna agencija i vojna policija mogu da primenjuju ovu meru samo prema pripadnicima Vojske Srbije i zaposlenima u Ministarstvu odbrane, dok Sektor unutrašnje kontrole policije nadzire samo zaposlene u MUP-u.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti