Kako Zaštitnik građana vrši nadzor nad prisluškivanjem?

Zaštitnik građana može, po pritužbi građana ili samoinicijativno, da proveri da li organi koji sprovode prisluškivanje poštuju ljudska prava i sve mehanizme kojima se oni štite. Tokom kontrole, može da poseti prostorije tih organa i da dobije sve neophodne podatke, uključujući državne tajne, čak i ako je prisluškivanje još uvek u toku.

 

Ako prilikom kontrole utvrdi da nadležni organ ne poštuje ljudska prava prisluškivanog lica, Zaštitnik građana će tom organu uputiti preporuke za otklanjanje propusta. Nadležni organ mora u roku od dva meseca da potvrdi Zaštitniku građana da je ispunio preporuke ili da dobro obrazloži zašto nije mogao da postupi po njima.

 

Ukoliko odbijaju saradnju u postupku kontrole, Zaštitnik građana može i javno da preporuči razrešenje direktora policije, BIA i VBA, te da inicira pokretanje disciplinskog postupka protiv zaposlenih u ovim organima ukoliko nađe da su odgovorni za kršenje ljudskih prava i da su time naneli veću štetu prisluškivanom licu. Ako smatra da su svojim postupanjem učinili krivično delo, može da se obrati javnom tužiocu da pokrene krivični postupak protiv tih lica.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti