Kako se vrši nadzor?

Pisani trag i vođenje evidencija o primeni prisluškivanja predstavljaju preduslov za sprečavanje proizvoljnosti i za smislenu kontrolu i nadzor. Svi nadležni organi su dužni da vode ove evidencije i da ih čuvaju kao tajnu. Nadzorni organi i tela mogu da pristupe tajnim podacima i provere podatke iz evidencija.

 

Na primer, u krivičnom postupku, sudovi vode posebnu evidenciju o predlozima javnog tužioca i naredbama sudije za prethodni postupak za primenu prisluškivanja. Evidencija obavezno sadrži sledeće podatke: redni broj evidencije, datum predloga, predlagača i nadležnog sudiju, krivično delo, osumnjičenog, sudski nalog s produžecima i prekidom primene, datum dostavljanja izveštaja i materijala, rešenje o uništenju i datum uništenja prikupljenih podataka.

 

I telefonski i internet operateri moraju da obezbede da svako prisluškivanje ostavi neizbrisiv elektronski trag u sistemu, radi moguće provere i upoređivanja s drugim evidencijama. Operatori vode i sopstve - nu evidenciju o zahtevima nadležnih organa za prisluškivanje, sa sledećim podacima: ovlašćeno lice koje vrši prisluškivanje, sudski nalog, datum i vreme primene, i čuvaju je kao tajnu.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti