Kako se čuvaju ti podaci?

Podaci o primenjenom prisluškivanju i podaci koji su otkriveni prisluškivanjem, u tonskom zapisu i transkriptu, predstavljaju tajne podatke koji se čuvaju na poseban način. Samo pojedina lica mogu da im pristupe, te se izdvajaju od ostalih spisa u poseban omot na kojem vidno piše oznaka tajnosti. Najosetljiviji podaci o najtežim krivičnim delima čuvaju se u posebnim namenskim prostorijama i pod posebnim nadzorom.

 

Podaci koji se na glavnom pretresu iznesu kao dokazi više nisu tajni podaci, ali svi lični podaci i dalje uživaju odgovarajuću zaštitu.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti