Kako Narodna skupština nadzire primenu prisluškivanja?

U pojedinim evropskim zemljama, parlament ima posebno telo koje nadzire primenu prisluškivanja, što govori o značaju ovog pitanja u demokratiji. Narodna skupština Srbije nema takvo telo, već vrši nadzor uglavnom preko dva nadležna stalna odbora – Odbora za odbranu i unutrašnje poslove i Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Ti odbori razmatraju redovne izveštaje nadležnih organa, a mogu da im traže i posebne izveštaje u vezi s praksom prisluškivanja.

 

Poslanici ne mogu da nadziru prisluškivanje koje je u toku. Oni su više usmereni na otkrivanje i rešavanje sistemskih propusta usvajanjem boljih propisa. Ukoliko ozbiljan skandal ukaže na propuste, mogu da ustanove i anketni odbor da ih podrobno istraži. Na propuste im mogu ukazati i Zaštitnik građana i Poverenik u svojim izveštajima.

 

Odbor za kontrolu službi bezbednosti postupa i po predstavkama građana u vezi s potencijalnim nepravilnostima u radu BIA i VBA, uključujući primenu prisluškivanja. Odbor može da organizuje nadzorne posete ovim službama, da pristupa određenim tajnim podacima i da, na osnovu nadzora, predloži mere za rešavanje problema.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti