Kako da se obratim Zaštitniku građana?

Zaštitniku građana se obraćate ukoliko ste iscrpili druga pravna sredstva za zaštitu prava. Pritužba može da bude pismena ili usmena, ali mora sadržati sledeće elemente: naziv organa na čiji rad se odnosi, opis povrede prava i činjenice koje potkrepljuju vaše navode, dokaze o korišćenim drugim pravnim sredstvima, ime i adresu podnosioca. Zaštitnik građana će vas obavestiti o pokretanju i okončanju postupka po vašoj pritužbi. Obrazac pritužbe je dostupan na sajtu institucije: https://www.ombudsman.rs/index.php/prituzba.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti