Kako da se obratim Sektoru unutrašnje kontrole u policiji?

Sektor unutrašnje kontrole (SUK) prima prijave od građana putem pošte (Bulevar Zorana Đinđića 104, 11740 Novi Beograd), mejla (sukp@ mup.gov.rs), telefona (011/3121555) ili usmeno u prostorijama MUP-a, o čemu će se sačiniti zapisnik. Prijava mora da bude razumljiva i treba da sadrži što više informacija koje mogu pomoći da se provere vaši navodi – na primer, da je određeni policajac zloupotrebio svoja ovlašćenja tako što je policijskim sredstvima nezakonito prisluškivao telefon svoje verenice, ili je podatke iz zakonito prisluškivanih razgovora odao nekom tabloidu. Prijava može da se podnese anonimno, ali ukoliko želite da vas SUK obaveštava o toku postupka, možete da ostavite svoje kontakt podatke, koji će se tretirati kao poverljivi.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa

Alati Pristupačnosti