Kako da se obratim Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti?

Povereniku možete da podnesete pritužbu samo ako ste se prethodno obratili nadležnom organu, koji nije postupio po vašem zahtevu u vezi s obradom vaših ličnih podataka. Pritužba mora da sadrži ime i adresu podnosioca, naziv organa protiv kojeg se podnosi, pravo koje je povređeno i na koji način. Uz pritužbu se prilažu kopija zahteva organu, dokaz o njegovoj predaji, odgovor organa ako ste ga primili. Poverenik postupa u roku od 60 dana i obaveštava podnosioca o toku i ishodu postupka. Obrazac pritužbe je dostupan na sajtu Poverenika: https://www.poverenik.rs/sr-yu/za%C5%A1tita-podataka/formulari-zastita-podataka.html.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa