Kako da se obratim generalnom inspektoru vojnih službi bezbednosti?

Generalni inspektor prima pritužbe građana na rad VBA u roku od godinu dana od izvršenja radnje kojom su, navodno, povređena njihova prava – na primer, pravo na privatnost komunikacije. Pritužba treba da sadrži opis povrede prava, sve činjenice i dokaze kojima se navodi mogu potkrepiti i podatke o podnosiocu. Generalni inspektor postupa po anonimnoj pritužbi samo ukoliko proceni da u njoj ima dovoljno osnova za postupanje. Postupak traje najduže 60 dana, ili do 15 dana ako je reč o grubom kršenju ljudskih prava i nanošenju nenadoknadive štete podnosiocu, koji se obaveštava o ishodu. Generalnom inspektoru se možete obratiti telefonom na broj 011/3201-121 ili mejlom na adresu generalni.inspektor@mod.gov.rs.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa