Gde završavaju nezakonito prikupljeni podaci?

Podaci koji nisu prikupljeni po sudskom nalogu ili od strane odgovarajućeg državnog organa, ili su prikupljeni s drugim propustom u zakonskoj proceduri, smatraju se nezakonitim i uništavaju se. Takvi podaci se ne mogu koristiti u krivičnom postupku čak i ako im je to bila svrha. Sudija za prethodni postupak ih izdvaja iz spisa predmeta, na predlog stranaka ili branioca ili po službenoj dužnosti, najkasnije do završetka istrage. Oni se čuvaju u posebno zapečaćenom omotu kod nadležnog sudije. Do okončanja krivičnog postupka ne mogu se ni razgledati ni koristiti, a potom se uništavaju.

 

Ti podaci, međutim, mogu da budu dokazi protiv lica koje je nezakonito primenjivalo prisluškivanje (vidi ispod) i u tom slučaju se čuvaju dok se ne okonča postupak protiv tog lica.

 

Uništavanje podataka se uvek vrši u prisustvu sudije i o tome se sačinjava zapisnik, tako da ostaje pisani trag za moguću buduću proveru.

Prijavite se

Pretraga

Vaše mišljenje nam je važno i zato vas molimo da izdvojite 2 minuta vremena i popunite anketu na linku ispod
OPŠTE POZNAVANJE FUNKCIONISANJA PRAVOSUDNOG SISTEMA
anketa